• 0(507) 812 7008
  •     analizakademi@gmail.com

Vizyonumuz

Birlikte Yönetme anlayışını geliştiren, “Bilgi Çağı”nın gerektirdiği bilgi, beceri, değer ve teknolojinin etkin kullanımını sağlayarak, birimleri  arasında iletişimi güçlü bir kurum olmak.

Öğrenci ve kursiyerlerin temel farklılıklarına ve özelliklerine göre eğitim alabilecekleri, çağın gereklerine uygun kurumların açılmasına ve kurum, veli, öğretmen işbirliğini en üst noktaya çekecek, önder ve örnek bir kurum olmak.

Değişime açık, güçlü bir kültüre ve hizmet anlayışına sahip, bir kurum olmaktır.

Öğrenen ve kendini sürekli yenileyen, kursiyer ve öğrencilerin bilgi,beceri ve mesleki alışkanlık kazanmalarını sağlayan kurum olmak.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda, her bireyin öğrenmesine ve gelişmesine yardımcı olan, paylaşımcı, dinamik ve üretken bir mesleki yeterlilik kurumu olmak.