• 0(507) 812 7008
  •     analizakademi@gmail.com

Hakkımızda

Çağa ayak uydurmuş, kendisini hizmete adamış anlayışlı ve güler yüzlü personelimizle;

 

Misyonumuz;

Çağın gereksinimlerine uygun bir hizmet sunarak, yöneticileri, öğretmenleri ve diğer çalışanları değişim ve gelişim sürecine inanmalarını sağlayarak, çalışanları çözümün bir parçası haline getirmek.

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan ve pozitif düşünen bireyleri, bilgiye ulaşma yollarını öğreterek yetiştirmektir.

Biz, değişen dünyada ilgi, yetenek ve değerlerini bilerek, var olan potansiyelini hedefine ulaşmada kullanabilen, problem çözme becerisine sahip, duygu, düşünce davranış bakımından tutarlı,  beden, zihin, ruh ve sosyal bakımdan sağlıklı, kendisiyle ve çevresiyle barışık, kendine yetebilen bireyler yetiştirmek.

Öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkına varabilecekleri ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanabilecekleri eğitsel ve sosyal ortamlar sunmak.

Mesleki yeterlilik olarak, bizler öğrencilerin ve kursiyerlerin öğrenmelerini sağlamak,onların bilgili,becerili ve kendilerine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak, milli,ahlaki ve insani değerleri tanıyarak benimsemelerine ortam hazırlamak

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan ve pozitif düşünen bireyleri, bilgiye ulaşma yollarını öğreterek yetiştirmektir.

 

 Vizyonumuz;

Birlikte Yönetme anlayışını geliştiren, “Bilgi Çağı”nın gerektirdiği bilgi, beceri, değer ve teknolojinin etkin kullanımını sağlayarak, birimleri  arasında iletişimi güçlü bir kurum olmak.

Öğrenci ve kursiyerlerin temel farklılıklarına ve özelliklerine göre eğitim alabilecekleri, çağın gereklerine uygun kurumların açılmasına ve kurum, veli, öğretmen işbirliğini en üst noktaya çekecek, önder ve örnek bir kurum olmak.

Değişime açık, güçlü bir kültüre ve hizmet anlayışına sahip, bir kurum olmaktır.

Öğrenen ve kendini sürekli yenileyen, kursiyer ve öğrencilerin bilgi,beceri ve mesleki alışkanlık kazanmalarını sağlayan kurum olmak.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda, her bireyin öğrenmesine ve gelişmesine yardımcı olan, paylaşımcı, dinamik ve üretken bir mesleki yeterlilik kurumu olmak.

 

 Değerlerimiz;

Türkiye Cumhuriyetine ve bayrağına bağlı olmak

Vatan ve millet bütünlüğü için çalışmak

Birbirimize saygılı davranmak

Çalışana fırsat eşitliği tanımak

Birbirine ahlaklı ve sorumlu bir biçimde davranmak

Açık ve dürüst iletişim içinde olmak

Bireysel yenilikçiliği ve yenilikleri desteklemek

Hizmet verdiklerimize göre hizmeti şekillendirmek

Çevreyi korumak

Problemin değil, çözümün parçası olmak

Karar almada ve uygulamada şeffaf davranmak