• 0(507) 812 7008
  •     analizakademi@gmail.com

EĞİTİMCİ EĞİTİMLERİ

EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ (45 SAAT)

Eğitim toplam 1.5 ay süreye dağılmıştır. Kursiyerler teorik ve uygulama olarak eğitim almaktadırlar. Bu eğitimin 3/1 i kadar uygulama yapılması esastır.
Eğitim Süresi45
Sınav BilgisiMilli Eğitim tarafından görevlendirilen müfettişler tarafından yapılmaktadır.
Gerekli Evraklar4 Adet Fotoğraf 
Kimlik Fotokopisi 
Öğrenim Belgesi
Katılım Şartı

Mesleğin gerekliliklerini yerine getirebilmek,

En az ortaöğretim (lise) mezunu olmak.

150 TL TAKSİTLE

AİLE DANIŞMANLIĞI

Eğitim toplam 5 ay süreye dağılmıştır. Kursiyerler teorik ve uygulama olarak eğitim almaktadırlar. Bu eğitimin 3/1 i kadar uygulama yapılması esastır.
Eğitim Süresi464 Saat / 5 Ay
Sınav BilgisiMilli Eğitim tarafından görevlendirilen müfettişler tarafından yapılmaktadır.
Gerekli Evraklar4 Adet Fotoğraf 
Kimlik Fotokopisi 
Öğrenim Belgesi
Katılım Şartı

 

150 TL TAKSİTLE

İŞARET DİLİ ÖĞRETİCİ VE TERCÜMANLIĞI

Eğitim toplam 3  ay süreye dağılmıştır. Kursiyerler teorik ve uygulama olarak eğitim almaktadırlar.  Türk İşaret Dilini (TİD) aktif bir şekilde kullanabilen, işitme engellilerle iletişim kurabilen, istenilenleri anlatan, işaret dilinde tercümanlık yapabilen işaret dilini öğretme becerisine sahip bireydir. 
Eğitim Süresi200 Saat / 3 Ay
Sınav BilgisiMilli Eğitim tarafından görevlendirilen müfettişler tarafından yapılmaktadır.
Gerekli Evraklar4 Adet Fotoğraf 
Kimlik Fotokopisi 
Öğrenim Belgesi
Katılım Şartı

Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak,

İletişim kurabilecek fiziksel ve bedensel yeterliliğe sahip olmak,

Belirtilen esaslar çerçevesinde programı bakanlıkça hazırlanmış işaret dili kursuna katılarak belge almış olmak.

150 TL TAKSİTLE