• 0(507) 812 7008
 •     analizakademi@gmail.com

AKADEMİK EĞİTİMLER

KPSS ( KAMU PERSONELİ SEÇMESINAVI HAZIRLIK)

A GRUBU KADROLAR

 

(A) grubu kadrolar; mesleğe Kamu Personel Seçme Sınavının ardından kurumların kendi özel mevzuatları gereğince gerekli puanı almış adaylar arasında yapılan özel yarışma sınavı (yazılı ve sözlü) ile yardımcı (stajyer) olarak girilen ve yetiştirme döneminin ardından yapılan yeterlilik sınavında başarı gösterilmesi üzerine asıl unvana ataması yapılan kadrolardır. (Müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, denetmen yardımcılığı, kaymakam adaylığı vb)

(A) grubu kadrolar genellikle hukuk, siyasal bilgiler fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarına yöneliktir. Ancak mühendislik fakülteleri gibi teknik programlardan mezun olanların başvurabildiği müfettişlik, uzmanlık kadrolarında görev almak isteyen adayların da bu sınavlara katılması gerekmektedir. KPSS-A her yıl yapılır.

KPSS-A sonucunda 121 puan türü hesaplanır. Bu puan türlerinin hesaplanabilmesi için adayların KPSS´de Genel Yetenek Genel Kültür testleri ile iki farklı oturum şeklinde yapılan Alan Bilgisi testlerine katılmaları gerekmektedir. Ayrıca puan hesaplamasında önemli olan bir diğer sınav da YDS´dir (Yabancı Dil Sınavı) ÖSYM tarafından yılda iki defa yapılan YDS, KPSS sonucunda hesaplanan 121 puan türünün 91 tanesine etki etmektedir. Bu nedenle KPSS´de yabancı dil testinin de ağırlıklandırılarak hesaplandığı puanları edinmek isteyen adayların YDS’ye Almanca, Fransızca ve İngilizce testlerinin birinden girmeleri zorunludur. YDS’ye katılmayan veya Almanca, Fransızca ve İngilizce dışında bir yabancı dilden sınava katılan adayların, yabancı dil testi sonucunun belirli ağırlıklarla katılarak hesaplandığı KPSS puan türleri hesaplanmaz. YDS´nin KPSS puanlarına etki edebilmesi için mutlaka KPSS´den önce girilmiş olması gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşları, atamayı düşündükleri kadrolara göre belirli bir KPSS puan türü üzerinden adayların başvurusunu alır. İlan edilen kadro ve pozisyon kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere kamu kurum ve kuruşları tarafından belirlenen sayıda aday giriş sınavına çağrılır. Giriş sınavı kurumların kendi mevzuatına göre yapacakları, yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşur. Ancak, kendi mevzuatında hüküm bulunmak kaydıyla KPSS puanları, giriş sınavı yapılmadan da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca, doğrudan A grubu kadrolara atama için kullanılabilir.

KPSS-A sonuçları bir yıl geçerli olup, bu kadrolara atanabilmek için 35 yaş sınırı bulunmaktadır.

B GRUBU KADROLAR

 

(B) grubu olarak adlandırılan kadrolar, Kamu Personel Seçme Sınavının ardından ÖSYM başkanlığınca merkezi sistemle ataması yapılan ve başka herhangi bir sınava girilmeksizin göreve başlanılan kadrolardır. (Memur, koruma ve güvenlik görevlisi, hemşire, mühendis, avukat, sekreter, hizmetli vb.)

Bu kadrolara mezun oldukları alanlara göre lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları atanabilir. KPSS-B iki yılda bir yapılır.Sınavlar, lisans mezunları için mayıs-haziran-temmuz aylarından birinde, ön lisans ve ortaöğretim mezunları içinse eylül-ekim aylarından birinde olmak üzere iki farklı tarihte yapılır.

B Grubu kadroların atanmalarına esas alınan puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin standart sapmaları alınarak belli katsayılarla çarpımıyla hesaplanır. Bu puanlar lisans mezunları için P3, ön lisans mezunları için P93, ortaöğretim mezunları için ise P94’tür.

KPSS-B sonuçları iki yıl süreyle geçerli olup bu kadrolar için üst yaş sınırı bulunmamaktadır.

EĞİTİM BİLİMLERİ

 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarına öğretmen olarak başvuracak adayların Kamu Personel Seçme Sınavına katılmaları gerekmektedir. KPSS Öğretmenlik sınavı her yıl yapılmaktadır. Öğretmen atamalarında P10 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı´na tabi olan branşlarda P121 puan türü, diğer branşlarda P10 puan türü dikkate alınmaktadır.

KPSS P10 puan türünün hesaplanabilmesi için Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri testlerine katılmak ,

KPSS P121 puan türünün hesaplanabilmesi için de Genel Yetenek Genel Kültür , Eğitim Bilimleri ve Öğretmenlik Alan Bilgisi testlerine katılmak gerekmektedir.

KPSS Öğretmenlik sınav sonuçları bir yıl süresince geçerlidir. Öğretmenlik yerleştirmeleri MEB tarafından genellikle Ağustos ayı içerisinde yapılmaktadır. Öğretmen ihtiyacının devam etmesi durumunda Şubat ayında ara atamalar da yapılabilmektedir.

ÖABT

 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarına öğretmen olarak başvuracak adaylardan alan sınavına tabi branşlardakilerin katıldıkları sınavdır.

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi);

 • Türkçe
 • İlköğretim Matematik
 • Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
 • Sosyal Bilgiler
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Tarih
 • Coğrafya
 • Matematik (Lise)
 • Fizik
 • Kimya
 • Biyoloji
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 • Yabancı Dil (Almanca)
 • Yabancı Dil (İngilizce)
 • Rehber Öğretmen
 • Sınıf Öğretmenliği
 • Okul Öncesi Öğretmenliği

olmak üzere toplam 17 branşta uygulanmaktadır.

Bu branşlardaki öğretmen adayları Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sonuçlarıyla hesaplanacak P121 puan türü ile atamaya başvurmaktadırlar.

ÖABT her yıl KPSS´den belli bir süre sonra ayrı bir sınav olarak uygulanmaktadır. Bu sınav sonucunda elde edilecek puanlar da bir yıl süreyle geçerlidir.

KPSS GENEL YETENEK / GENEL KÜLTÜR VE EĞİTİM BİLİMLERİ
DERSSAAT
ÖYT30
Ölçme Değerlendirme24
Program Geliştirme16
Materyal Tasarım12
Sınıf Yönetimi18
Öğrenme Psikolojisi30
Gelişim Psikolojisi26
Rehberlik24
Toplam ders saati180
Ölçme Değerlendirme24
Toplam Ders Saati180
Ücretsiz Yayınlar
 
Türkiye Geneli Sınavlar
 
Kurs ücreti
 
KPSS GENEL YETENEK / GENEL KÜLTÜR (LİSANS)
DERSSAAT
Türkçe30
Vatandaşlık24
Matematik16
Tarih12
Coğrafya

18

Toplam Ders Saati

355

Ücretsiz Yayınlar
 
Türkiye Geneli Sınavlar
 
Kurs ücreti